5646516
1920×475
1920×475
คาสิโนสด
สล็อต
การ์ดเกม
หวย
กีฬา
icon1
ทดลองเล่น

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Required meta tags -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">

<title>แนะนำเพื่อนรับทุนฟรี 50 !! Lava1688VIP</title>
<script src="https://static.line-scdn.net/liff/edge/2.1/sdk.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<!-- As a heading -->
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
<div class="container-fluid">
<span class="navbar-brand mb-0 h1">Lava1688VIP คาสิโนออนไลน์อันดับ1</span>
</div>
</nav>

<div class="card text-center">
<div class="card-header">

<button type="button" id="ssdt" class="btn btn-warning"> <img src="https://www.img.in.th/images/cfd5b8b760223e827b35c587ea2bec0b.png" alt="..."></button>

</div>
</div>

<script>
window.onload = function (e) {
liff.init({liffId: "1657019032-M4Ov6OE8"} , function (){
if (liff.isLoggedIn()){

onclick = () => {
var jk = [{
"type": "flex",
"altText": "เว็บใหญ่ Lava1688VIP คาสิโนออนไลน์อันดับ1",
"contents":

{
"type": "bubble",
"size": "giga",
"direction": "ltr",
"hero": {
"type": "image",
"url": "https://www.img.in.th/images/cfd5b8b760223e827b35c587ea2bec0b.png",
"size": "full",
"aspectMode": "cover",
"action": {
"type": "uri",
"label": "action",
"uri": "https://www.www.lavacomplex1688.bet/"
},
"aspectRatio": "4:3"
},
"body": {
"type": "box",
"layout": "vertical",
"contents": [
{
"type": "text",
"text": "Lava1688VIP",
"weight": "bold",
"size": "3xl",
"color": "#FFDF00",
"align": "center",
"gravity": "center",
"contents": []
},
{
"type": "text",
"text": "แจกเครดิตฟรี 50 บาท ",
"size": "xl",
"color": "#FFFFFFFF",
"align": "center",
"gravity": "center",
"wrap": true,
"contents": []
},
{
"type": "text",
"text": "กดแชร์รูปนี้ลงกลุ่ม Line 5 กลุ่ม",
"size": "md",
"color": "#FFFFFFFF",
"align": "center",
"gravity": "center",
"wrap": true,
"contents": []
},
{
"type": "text",
"text": "( แคปรูปส่งหลักฐานเพื่อยืนยัน )",
"size": "md",
"align": "center",
"gravity": "center",
"wrap": true,
"color": "#FFFFFFFF"
}
],
"backgroundColor": "#000000FF"
},
"footer": {
"type": "box",
"layout": "horizontal",
"contents": [
{
"type": "button",
"action": {
"type": "uri",
"label": "รับเงินฟรี คลิก",
"uri": "https://line.me/R/ti/p/@303ocexj"
},
"style": "primary",
"color": "#FF0000"
},
{
"type": "button",
"action": {
"type": "uri",
"label": "แชร์ให้เพื่อน คลิก",
"uri": "https://liff.line.me/1657019032-M4Ov6OE8"
},
"style": "primary",
"margin": "lg"
}
],
"backgroundColor": "#000000FF"
},
"styles": {
"hero": {
"backgroundColor": "#000000FF",
"separator": true,
"separatorColor": "#000000FF"
},
"body": {
"backgroundColor": "#000000FF",
"separator": true,
"separatorColor": "#000000FF"
},
"footer": {
"backgroundColor": "#000000FF",
"separator": true,
"separatorColor": "#000000FF"
}
}
}

}];

shareflex(jk)

}

}

else {
liff.login()
}

}

)

function shareflex(jk){
liff.shareTargetPicker(jk).then(function (){

liff.closeWindow()

})

}

function sendtext() {
liff.sendMessages([{
type: 'text',
text: 'รับเครดิตฟรี50'
}]
).then(function() {

liff.closeWindow()
})

}

}
</script>
<!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM" crossorigin="anonymous"></script>

<!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
<!--
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/[email protected]/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-IQsoLXl5PILFhosVNubq5LC7Qb9DXgDA9i+tQ8Zj3iwWAwPtgFTxbJ8NT4GN1R8p" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-cVKIPhGWiC2Al4u+LWgxfKTRIcfu0JTxR+EQDz/bgldoEyl4H0zUF0QKbrJ0EcQF" crossorigin="anonymous"></script>
-->
</body>
</html>

บริการรวดเร็วทันใจด้วยเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพ ตลอด 24 ชม. มั่นใจ ปลอดภัย 100%
Copyright © 2022 LAVACOMPLEX1688 All Rights Reserved.